Leerrijke dag in Eindhoven : cursus app "iQ recycling"
24-05-2017 Op woensdag 17 mei jongstleden heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling een cursus app “iQ recycling” georganiseerd in Eindhoven. Zes nieuwe en ervaren deelnemers uit alle hoeken van het land zakten af naar het kantoor van de Branchevereniging Mobiele Recycling om ingewijd te worden in de “geheimen” van de app “iQ recycling”.
Na een introductierondje is eerst...
   
   
Nieuwe kennispartner van Netwerk Betonketen
22-05-2017 Sinds kort is de Branchevereniging Mobiele Recycling kennispartner van Netwerk Betonketen. Zoals is geweten staat "Circulaire economie" voor ...
   
   
Technisch onderhoud servers Hemelvaartweekend
16-05-2017 Vanaf woensdagavond, 24 mei zijn de app 'iQ recycling' en de website tijdelijk niet beschikbaar. Afhankelijk van een vlot verloop van de werkzaamheden, hopen wij dat de website en de app 'iQ recycling' in de loop van vrijdag, 26 mei weer bereikbaar zullen zijn.
De helpdesk is opnieuw beschikbaar vanaf maandagochtend 11u.
Met onze excuses voor het ongemak.
   
   
Toevoegen granulaat aan certificaat : hoe gaat dit concreet in zijn werk ?
11-05-2017 Via de helpdesk kreeg de Branchevereniging Mobiele Recycling de vraag : “Wij willen teervrij asfaltgranulaat aan ons certificaat toevoegen. Hoe gaat dit concreet in zijn werk ?”

In de nieuwsberichten van 30 januari en 27 februari jongstleden is reeds toegelicht welke proeven hiervoor moeten worden uitgevoerd. De certificatie zelf gaat als volgt in zijn werk...
   
   
Asbestzorgvuldigheidsmodule op een vergunde locatie van een derde
9-05-2017 In de in BRL 2506 versie 2016 is de asbestzorgvuldigheidsmodule te vinden in § 5.2.4 in BRL 2506-1 en in § 4.2.3 in BRL 2506-2. Ten opzichte van versie 2012 zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht voor wat betreft de acceptatie op een vergunde locatie van een derde.
Acceptatie op een vergunde locatie dient...
   
   
Hydraulisch recyclinggranulaat toevoegen aan certificaat onder BRL 2506 versie 2016
4-05-2017 

Een vraag die regelmatig aan de helpdesk is gesteld : “Ons bedrijf heeft een certificaat voor meng- (en/of beton-)granulaat 0/31,5. Hoe voeg ik hydraulisch recyclinggranulaat toe aan mijn certificaat ?” Dit kan op een eenvoudige manier...

   
   
Certificatie van verschillende graderingen van een product
26-04-2017 De helpdesk kreeg deze week de volgende vragen :
“Is er een mogelijkheid om...
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers