Certificeren van een nieuwe breker
27-09-2016 De helpdesk van de Branchevereniging Mobiele Recycling krijgt regelmatig de vraag "Wij hebben een nieuwe breker aangeschaft. Welke proeven moeten wij doen om deze onder certificaat te krijgen" ? Op het vlak van milieu- en asbestproeven is het antwoord eenvoudig : deze dienen ten behoeve van het certificeren van de nieuwe breker niet uitgevoerd te worden. Voor de vlakheidsindex is één proef voldoende. Voor de korrelverdeling zijn drie proeven....
   
   
Aankondiging en programma bijpraatavond bij Langezaal te Haaksbergen
1-09-2016 De Branchevereniging Mobiele Recycling organiseert op donderdag, 29 september 2016 een bijpraatavond bij lidbedrijf Langezaal bv te Haaksbergen (Overijssel). Het bedrijf produceert KOMO-gecertificeerde granulaten naast sloop, recycling, infra- en grondwerkzaamheden, bodemsaneringen en afvalverwerking.
   
   
Koploper product onder certificaat
1-09-2016 Tijdens de Algemene Ledenvergadering te Eindhoven op 14 maart laatstleden presenteerden wij een grafiek waarin de economische trends binnen onze vereniging grafisch werden voorgesteld.
   
   
De vlag dekt de lading niet
17-05-2016 Van een lidbedrijf vernamen wij dat het steeds vaker voorkomt dat een bouwstoffenhandelaar of -depot een partij puin in regie laat breken tot recyclinggranulaat, het daarna op aanvraag zelf aanvult met LD-staalslakken en het dan verkoopt als hydraulisch recyclinggranulaat.  Toen ons dit ter ore kwam, dachten wij meteen aan de spreuk "De vlag dekt de lading niet" want ...
   
   
Naleving keuringsfrequenties geharmoniseerde Europese normen onderzocht
2-05-2016 Branchevereniging Mobiele Recycling heeft een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de keuringsfrequenties voor het onderbouwen van een DoP/CE-markering bij de lidbedrijven. Met andere woorden een onderzoek naar hoe de keuringsfrequenties die in de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen zijn vermeld, worden nageleefd. Met name de onderzoeken korrelverdeling, samenstelling en vlakheidsindex zijn in het onderzoek meegenomen. Dit zijn namelijk de onderzoeken waarvan de keuringsfrequentie afhankelijk is van het aantal productieweken of –maanden.
Het onderzoek omvat...
   
   
Ontwikkeling BRL 2506 versie 2016 (6)
14-04-2016 Na uitvoerig overleg tussen afnemers van granulaten, brancheverenigingen en Stichting Beheer BRL 2506 ligt heden een concept van deel A van BRL 2506 ter beoordeling voor.
 
Deel A van BRL 2506 omvat...
   
   
Nieuwe generatie MB-breekbakken op Bauma 2016
7-04-2016 Regiomanager Pierantonio Chiminelli van steunende leverancier MB Crusher uit Italië wenst via de nieuwswebsite de lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling te informeren over de lancering van een derde generatie MB-breekbakken.
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers