Eindfase splitsing BRL 2506 is ingezet !
16-01-2017 Na een lange procedure, met veel inzet van alle belanghebbenden, is de eindfase van de splitsing van BRL 2506 ingezet. Zowel BRL 2506-1 als BRL 2506-2 is goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen BRL 2506. BRL 2506-2, het milieudeel, treedt naar verwachting per 1 februari 2017 in werking. BRL 2506-1, het aanvullende deel, dient nog bindend te worden verklaard door het bestuur van Stichting Beheer BRL 2506.

 


   
   
Externe monsternemingen 2016 : een stand van zaken
9-11-2016 Begin november 2016 heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin externe monsternemingen in 2016 zijn uitgevoerd. Via de externe monsternemingen...
   
   
Terugblik op gezellige borrel tijdens vakbeurs "Recycling 2016"
1-11-2016 Op woensdag, 26 oktober 2016 werden onze leden en steunende leveranciers uitgenodigd voor een happy hour op onze stand tijdens de vakbeurs "Recycling 2016" te Gorinchem. Dit unieke moment werd door velen aangegrepen om ...
   
   
Terugblik op geslaagde bijpraatavond te Haaksbergen
7-10-2016 Op donderdag, 29 september 2016 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf Langezaal te Haaksbergen. Tijdens deze bijpraatavond werd de nieuwe versie van BRL 2506 uitvoerig en middels praktijkvoorbeelden uit de doeken gedaan.
   
   
Certificeren van een nieuwe breker
27-09-2016 De helpdesk van de Branchevereniging Mobiele Recycling krijgt regelmatig de vraag "Wij hebben een nieuwe breker aangeschaft. Welke proeven moeten wij doen om deze onder certificaat te krijgen" ? Op het vlak van milieu- en asbestproeven is het antwoord eenvoudig : deze dienen ten behoeve van het certificeren van de nieuwe breker niet uitgevoerd te worden. Voor de vlakheidsindex is één proef voldoende. Voor de korrelverdeling zijn drie proeven....
   
   
Koploper product onder certificaat
1-09-2016 Tijdens de Algemene Ledenvergadering te Eindhoven op 14 maart laatstleden presenteerden wij een grafiek waarin de economische trends binnen onze vereniging grafisch werden voorgesteld.
   
   
De vlag dekt de lading niet
17-05-2016 Van een lidbedrijf vernamen wij dat het steeds vaker voorkomt dat een bouwstoffenhandelaar of -depot een partij puin in regie laat breken tot recyclinggranulaat, het daarna op aanvraag zelf aanvult met LD-staalslakken en het dan verkoopt als hydraulisch recyclinggranulaat.  Toen ons dit ter ore kwam, dachten wij meteen aan de spreuk "De vlag dekt de lading niet" want ...
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers