Naleving keuringsfrequenties geharmoniseerde Europese normen onderzocht
2-05-2016 Branchevereniging Mobiele Recycling heeft een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de keuringsfrequenties voor het onderbouwen van een DoP/CE-markering bij de lidbedrijven. Met andere woorden een onderzoek naar hoe de keuringsfrequenties die in de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen zijn vermeld, worden nageleefd. Met name de onderzoeken korrelverdeling, samenstelling en vlakheidsindex zijn in het onderzoek meegenomen. Dit zijn namelijk de onderzoeken waarvan de keuringsfrequentie afhankelijk is van het aantal productieweken of –maanden.
Het onderzoek omvat...
   
   
Ontwikkeling BRL 2506 versie 2016 (6)
14-04-2016 Na uitvoerig overleg tussen afnemers van granulaten, brancheverenigingen en Stichting Beheer BRL 2506 ligt heden een concept van deel A van BRL 2506 ter beoordeling voor.
 
Deel A van BRL 2506 omvat...
   
   
Nieuwe generatie MB-breekbakken op Bauma 2016
7-04-2016 Regiomanager Pierantonio Chiminelli van steunende leverancier MB Crusher uit Italië wenst via de nieuwswebsite de lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling te informeren over de lancering van een derde generatie MB-breekbakken.
   
   
Algemene Ledenvergadering en diner 2016
31-03-2016 Op maandag, 14 maart 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Eindhoven. Naar goede gewoonte werd deze bijeenkomst gecombineerd met een borrel en diner voor de lidbedrijven en de steunende leveranciers. De vergadering werd geopend door voorzitter Toine Dijkhoff en verder geleid door Gabriëlla Janssen van de directie. De lidbedrijven hebben tijdens de vergadering de activiteiten van 2015 en de strategie voor de komende 12 maanden besproken. Als eerste agendapunt zijn...
   
   
Nieuw wijzigingsblad de dato 29-2-2016 bij BRL 2506 versie 2012
25-03-2016 Om aan de eis van minister Blok en ILT te voldoen, zijnde de strijdigheden in BRL 2506 met de Europese Bouwproductenverordening ("CPR") vóór 1 maart 2016 opheffen, is gekozen voor een nieuw wijzigingsblad. Bewust is geopteerd voor een wijzigingsblad omdat dit duidelijk aangeeft dat dit geen definitieve oplossing is en omdat het de sector meer tijd biedt om door te werken aan een kwalitatieve nieuwe versie van BRL 2506. Deze nieuwe versie van de BRL zal bestaan uit een publiek deel (milieu) en een privaat deel (al dan niet KOMO). Aan de Europese normen (CE) wordt daarnaast voldaan via een prestatieverklaring ("DoP").

Concreet worden via het nieuwe wijzigingsblad...
   
   
Twee acceptatiemomenten aantoonbaar op een mobiel project
21-03-2016 Tijdens verificatieaudits is recent verwarring ontstaan bij enkele lidbedrijven over de acceptatie van puin bij het breken op een sloop- of wegenwerk, verder een mobiel project genoemd. In BRL 2506 is de acceptatie van puin op een mobiel werk nochtans duidelijk omschreven. In BRL 2506 staat dat de producent over een op schrift gestelde procedure of werkinstructie dient te beschikken waarin is beschreven hoe aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. In deze procedure of werkinstructie moet onderscheid worden gemaakt in een vooracceptatie en een definitieve acceptatie. Een bijzonder aandachtspunt...
   
   
Ontwikkeling BRL 2506 versie 2016 (5)
18-03-2016 In de vorige update rond de ontwikkeling van BRL 2506 versie 2016 is gemeld dat een wijzigingsblad is opgesteld, dat op 11 januari 2016 is besproken in een werkgroep binnen Stichting Beheer BRL 2506. Het wijzigingsblad is vervolgens behandeld in een overleg met de certificatie-instellingen, daarna in het Centraal College van Deskundigen BRL 2506 en ten slotte aangeleverd bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Intussen is het wijzigingsblad aanvaard door...
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers