In een notendop : de belangrijkste wijzigingen in het concept van BRL 2506-1 versie 2018
18-04-2018 In de afgelopen maanden is door het College van Deskundigen BRL 2506 (CCvD), daarin ondersteund door de Technische werkgroep BRL 2506 (TW), hard gewerkt om een aantal onduidelijkheden en onvolledigheden in BRL 2506-1 respectievelijk te verduidelijken en aan te vullen. Zowel in het CCvD als in de TW heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling...
   
   
Aankondiging en programma bijpraatavond bij De Covik Recyling te Steenderen
16-04-2018 De Branchevereniging Mobiele Recycling organiseert op donderdag, 17 mei 2018 een bijpraatavond bij lidbedrijf De Covik Recycling bv te Steenderen (Gelderland). De Covik Recycling is een veelzijdig bedrijf dat KOMO-gecertificeerde granulaten produceert en daarnaast een totaalpakket levert op het gebied van grondverzet, sloopwerk, asbestsanering, afvalinzameling, transport en agrarisch loonwerk. Naast een interessante locatie, belooft het ook een leerrijke avond te worden met een korte demonstratie over de werking en het onderhoud van sloophamers (ondersteund door Atlas Copco).
   
   
Afwijkende korrelverdeling betongranulaat voor toepassing in beton
30-03-2018 

In BRL 2506-1, bijlage B staan verschillende tabellen met toepassingseisen voor verschillende granulaten die voor het grootste deel zijn overgenomen uit de toepasselijke Europese normen, zoals NEN-EN 13242 (toepassing in GWW) en NEN-EN 12620 (toepassing in beton). Deze eisen zijn bijna volledig één op één overgenomen in de app “iQ recycling”. Voor toepassing in GWW staan deze eisen in tabel B.1 en voor toepassing in beton in tabel B.6. BRL 2506-1 biedt de mogelijkheid om van de korrelgraderingen af te wijken, indien de certificatie-instelling hiermee akkoord gaat.

   
   
Nieuwe versie BRL 2506-1 binnenkort ter kritiek
27-03-2018 Zoals reeds aangegeven in ons nieuwsbericht van 19-02-2018, wordt binnen de Stichting BRL 2506 aan een nieuwe versie van BRL 2506-1 gewerkt.
De nieuwe versie is ten opzichte van versie 2016 aangevuld met een aantal producten die ook al in BRL 2506 versie 2012 waren opgenomen. Verder...
   
   
Tegenstrijdigheid tussen keuringsfrequenties Europese normen en BRL 2506? Of toch niet ?
16-03-2018 Onlangs heeft de helpdesk een vraag ontvangen over bepaalde eigenschappen in BRL 2506 waarvoor tussen de keuringsfrequenties in BRL 2506 en de Europese normen tegenstrijdigheden lijken te zitten. Het gaat over....
   
   
Reageren voor 25-4 : Opleiding Deskundig Asbest Acceptant (DAA) in 2018
14-03-2018 Voor onder andere nieuwe medewerkers wordt een cursus "Deskundig Asbest Acceptant (DAA)" georganiseerd op woensdag 2 mei te Oosterbeek. Meer informatie kan u terugvinden in het artikel (klik op de titel) of door ons te bellen.
   
   
Nieuwe versie BRL 2018 : "nieuwe" producten en minder onvolkomenheden
19-02-2018 Sinds augustus 2017 is BRL 2506-1 versie 2017 van kracht. Deze versie is tot stand gekomen door de splitsing van BRL 2506 versie 2012 in BRL 2506-1 versie 2017 en BRL 2506-2 versie 2016. Tijdens de splitsing is geconstateerd dat voor een aantal producten geen of onvoldoende eisen waren gesteld in versie 2012. Vanwege tijdsgebrek is beslist om de betreffende, weinig geproduceerde, producten niet meer op te nemen in BRL 2506-1.
Op vraag van enkele producenten...
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers