Uitstel inwerkingtreding BRL 2506
9-12-2019 De nieuwe versie van BRL 2506 kan niet per 1 januari 2020 in werking treden. De reden hiervan is dat de bevoegde instanties de beoordeling en goedkeuring van de documenten niet tijdig hebben afgerond ...
   
   
In aantocht : BRL 2508, de jongste telg van de BRL-familie
24-09-2019 BRL 2508 – niet te verwarren met BRL 2506 – krijgt stilaan vorm. Deze beoordelingsrichtlijn biedt kansen voor bedrijven die gecertificeerde mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen wensen samen te stellen ...
   
   
Huidige stand van zaken beide delen BRL 2506
11-09-2019 De laatste ontwerpversies van BRL 2506-1 en BRL 2506-2 zijn inmiddels beschikbaar. Deze documenten (zie downloads) zijn het voorlopige resultaat van de wijziging van BRL 2506, die al sinds begin 2018 in de pen zit. Met nadruk wordt opgemerkt dat de ingesloten documenten nog niet definitief zijn ...

   
   
Terugblik op leerrijke bijpraatavond te Son
19-11-2018 Op donderdag, 15 november 2018 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf A Jansen Recycling bv te Son. Het startsein van de avond is gegeven door voorzitter Youri Rutte. Vervolgens heeft Gabriëlla Janssen de...
   
   
Interne laboratoria lidbedrijven Branchevereniging Mobiele Recycling in goede staat
3-10-2018 De interne laboratoria van de lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling zijn prima in orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse kalibratieronde, die dit jaar langs zestien bedrijven voerde. Gevoelige punten zijn de...
   
   
Mengsel van primaire en secundaire materialen onder certificaat ?
27-09-2018 Het is mogelijk dat binnen afzienbare tijd een mengsel van primaire en secundaire materialen als toeslagmateriaal voor beton onder certificaat kan worden geproduceerd onder een nieuw op te stellen beoordelingsrichtlijn, namelijk BRL 2508.
   
   
Nederland krijgt 'ambitieuze Klimaatwet'
21-09-2018 In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 95 % verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat is het enige doel dat de Klimaatwet vastlegt. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten hun zeg nog doen over de tekst, maar de kans dat nog veel aan de wet wordt veranderd, is eerder klein. De wet wordt namelijk gedragen door zeven politieke partijen die samen 113 - van de in totaal 150 - zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigen.
   
   Klik hier voor meer nieuws.

Klik hier voor FAQ's.


BMR

Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achter

Volg ons via social mediaTechnologie-leveranciers