missie

Wij zijn...

als Branchevereniging Mobiele Recycling een eigentijdse vereniging van bedrijven die bouw- en sloopafval recyclen tot bouwstoffen. Tussen de lidbedrijven bevinden zich zowel kleine als grootschalige bedrijven, met zowel breekprojecten op de eigen vergunde locatie, op vergunde breeklocaties van derden, als op sloop- en wegenbouwlocaties. De Branchevereniging Mobiele Recycling biedt ondersteuning bij niet-dagelijkse beslommeringen en creëert zo meerwaarden voor lidbedrijven.


Wij willen...

als actieve vereniging de belangen behartigen van de lidbedrijven die in de sector van puinrecycling actief zijn en recyclingmachines inzetten


Wij doen dit door...

 • naar uniform en aanvaardbaar beleid te streven
 • het vertrouwen van (potentiële) opdrachtgevers te winnen
 • interne zorgsystemen te verbeteren
 • een gemeenschappelijk aanspreekpunt te realiseren
 • kennis en ervaring uit te wisselen
 • installaties en onderhandelingen met leveranciers te optimaliseren
 • de bedrijfstak bij alle belanghebbenden te promoten


Wij staan voor...

 • versterking van total quality management bij leden
 • meer tonnen recyclen met minder kilometers en minder uitstoot van CO2
 • arbo- en milieubeleid met raamafspraken op hoofdlijnen tussen bedrijf en overheid
 • levering conform BRL 2506-1 en BRL 2506-2 en met CE-markering
 • professionele leden met hoge graad van kwaliteitsborging en productgerichte milieuzorg
 • continue (milieu-)technische verbeteringen
 • benchmarking en benchlearning tussen leden

 
Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via