Recyclingnieuws

Nieuws


 
Uitstel inwerkingtreding BRL 2506
9-12-2019 De nieuwe versie van BRL 2506 kan niet per 1 januari 2020 in werking treden. De reden hiervan is dat de bevoegde instanties de beoordeling en goedkeuring van de documenten niet tijdig hebben afgerond ...
   
   
In aantocht : BRL 2508, de jongste telg van de BRL-familie
24-09-2019 BRL 2508 – niet te verwarren met BRL 2506 – krijgt stilaan vorm. Deze beoordelingsrichtlijn biedt kansen voor bedrijven die gecertificeerde mengsels van primaire en secundaire toeslagmaterialen wensen samen te stellen ...
   
   
Huidige stand van zaken beide delen BRL 2506
11-09-2019 De laatste ontwerpversies van BRL 2506-1 en BRL 2506-2 zijn inmiddels beschikbaar. Deze documenten (zie downloads) zijn het voorlopige resultaat van de wijziging van BRL 2506, die al sinds begin 2018 in de pen zit. Met nadruk wordt opgemerkt dat de ingesloten documenten nog niet definitief zijn ...

   
   
Terugblik op leerrijke bijpraatavond te Son
19-11-2018 Op donderdag, 15 november 2018 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf A Jansen Recycling bv te Son. Het startsein van de avond is gegeven door voorzitter Youri Rutte. Vervolgens heeft Gabriëlla Janssen de...
   
   
Interne laboratoria lidbedrijven Branchevereniging Mobiele Recycling in goede staat
3-10-2018 De interne laboratoria van de lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling zijn prima in orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse kalibratieronde, die dit jaar langs zestien bedrijven voerde. Gevoelige punten zijn de...
   
   
Mengsel van primaire en secundaire materialen onder certificaat ?
27-09-2018 Het is mogelijk dat binnen afzienbare tijd een mengsel van primaire en secundaire materialen als toeslagmateriaal voor beton onder certificaat kan worden geproduceerd onder een nieuw op te stellen beoordelingsrichtlijn, namelijk BRL 2508.
   
   
Nederland krijgt 'ambitieuze Klimaatwet'
21-09-2018 In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 95 % verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat is het enige doel dat de Klimaatwet vastlegt. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten hun zeg nog doen over de tekst, maar de kans dat nog veel aan de wet wordt veranderd, is eerder klein. De wet wordt namelijk gedragen door zeven politieke partijen die samen 113 - van de in totaal 150 - zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigen.
   
   
Onderscheid tussen puin met een laag en een hoog milieurisico-profiel in Vlaanderen
14-09-2018 In Vlaanderen moet sinds 24 augustus jongstleden onderscheid worden gemaakt tussen puin met een laag milieurisico-profiel en puin met een hoog milieurisico-profiel. Dit is in 2014 bepaald in het Eenheidsreglement, het reglement dat in Vlaanderen de basis vormt voor de certificatie van recyclinggranulaten. In dat reglement staat namelijk dat een jaar na de erkenning van een sloopbeheerorganisatie dat onderscheid moest worden gemaakt. Op 24 augustus 2017 is Tracimat als eerste, en tot nu toe enige,  sloopbeheerorganisatie erkend.
   
   
Breekbak MB Crusher als aanvulling
28-08-2018 MB Crusher, diamanten steunende leverancier van de Branchevereniging Mobiele Recycling, wil graag zijn producten nog eens in het zonnetje zetten. De technologieleverancier geeft aan dat een breekbak niet zozeer is bedoeld als vervanging van een mobiele breekinstallatie, maar wel als aanvulling, en dit voor specifieke situaties. Om dit te staven, schetst regiomanager Pierantonio Chiminelli in het onderstaande nieuwsbericht vier cases uit andere landen. Wij citeren : .....
   
   
Betonakkoord komt er aan !
6-07-2018 Het is beslist : op 10 juli 2018 wordt het Betonakkoord ondertekend...
   
   
Betonakkoord : kans voor de recyclingbranche
29-06-2018 In 2016 zijn de besprekingen voor het Betonakkoord van start gegaan, gefaciliteerd door MVO Nederland. Op 30 oktober jongstleden zou het akkoord worden ondertekend maar om verschillende redenen, onder andere de beëdiging van het kabinet op 26 oktober jongstleden, is de ondertekening uitgesteld.

Wat is het Betonakkoord ?
Het Betonakkoord is een...
   
   
Terugblik op interessante bijpraatavond te Steenderen
18-05-2018 Op donderdag, 17 mei 2018 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf De Covik bv te Steenderen. Tijdens deze bijpraatavond is onder andere het concept betreffende de nieuwe versie van BRL 2506-1 besproken.
   
   
Hoe fijn granulaat eenvoudig aan het certificaat toevoegen ?
4-05-2018 De helpdesk kreeg onlangs de vraag hoe fijn granulaat 0/D (productgroep B) op de meest eenvoudige manier (zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk kosten) aan het certificaat kan worden toegevoegd. Het bedrijf in kwestie heeft onder meer een NL BSB-certificaat voor productgroep A en een KOMO-certificaat voor menggranulaat 0/31,5.
   
   
Vereiste gegevens op afleveringsbonnen
24-04-2018 De helpdesk krijgt veel vragen over welke logo's en verwijzingen op de afleveringsbonnen aanwezig moeten zijn. In de app "iQ recycling" geeft formulier 6.2.2 per product de afleveringsbon met verplichte logo's en verwijzingen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die één layout wensen op te stellen die voor alle producten kan worden gebruikt. Hierna volgt de oplossing voor...
   
   
Afwijkende korrelverdeling betongranulaat voor toepassing in beton
30-03-2018 

In BRL 2506-1, bijlage B staan verschillende tabellen met toepassingseisen voor verschillende granulaten die voor het grootste deel zijn overgenomen uit de toepasselijke Europese normen, zoals NEN-EN 13242 (toepassing in GWW) en NEN-EN 12620 (toepassing in beton). Deze eisen zijn bijna volledig één op één overgenomen in de app “iQ recycling”. Voor toepassing in GWW staan deze eisen in tabel B.1 en voor toepassing in beton in tabel B.6. BRL 2506-1 biedt de mogelijkheid om van de korrelgraderingen af te wijken, indien de certificatie-instelling hiermee akkoord gaat.

   
   
Tegenstrijdigheid tussen keuringsfrequenties Europese normen en BRL 2506? Of toch niet ?
16-03-2018 Onlangs heeft de helpdesk een vraag ontvangen over bepaalde eigenschappen in BRL 2506 waarvoor tussen de keuringsfrequenties in BRL 2506 en de Europese normen tegenstrijdigheden lijken te zitten. Het gaat over....
   
   
Interpretatiedocument BRL 2506
9-02-2018 Het interpretatiedocument is een opsomming van onduidelijkheden of onvolledigheden inzake BRL2506-1 of BRL2506-2 waarbij telkens de juiste interpretatie van de tekst uit  BRL2506-1 of BRL2506-2 is vastgelegd. BRL 2506 moet dus steeds samen met het interpretatiedocument worden gelezen. Het vastgestelde interpretatiedocument is net als BRL 2506 ...
   
   
Algemene Ledenvergadering en diner 2018
1-02-2018 Op donderdag, 1 februari 2018 heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling haar Algemene Ledenvergadering georganiseerd in Fletcher Hotel-Restaurant ’s-Hertogenbosch te Rosmalen. Naar goede gewoonte werd deze bijeenkomst gecombineerd met een borrel en diner voor de lidbedrijven en de steunende leveranciers. De vergadering werd geleid door Gabriëlla Janssen van de directie. Aan het begin van de vergadering hebben de lidbedrijven het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en ...
   
   
Voortaan geen rake klappen van containerdeuren meer
11-12-2017 Het openen van containerdeuren is nooit zonder gevaar omdat niemand kan voorzien wat er zich achter de deuren van een container afspeelt. Als gevolg van overlading en het zogenoemde ‘inklinken’ van de lading kunnen containerdeuren onder hoge druk komen te staan. Bij het openen van de vergrendeling is het dan mogelijk dat zij hard en meedogenloos openslaan, met mogelijk lichamelijk letsel tot gevolg. Erik Bloot van steunende leverancier Geha Laverman wenst de bezoekers van de nieuwswebsite van de Branchevereniging Mobiele Recycling kennis te laten maken met de door hen ontwikkelde containerdeur-beveiligingshaak.
   
   
Terugblik op interessante bijpraatavond te Veenendaal
23-11-2017 Op donderdag, 16 november 2017 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij kersvers steunende leverancier Duim Techniek te Veenendaal. Tijdens deze bijpraatavond zijn onderwerpen zoals het toevoegen van nieuwe producten op certificaat en circulaire economie aan bod gekomen.

Het startsein van de avond....
   
   
Uitstel maar geen afstel voor invoering Omgevingswet
20-09-2017 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De invoering stond gepland voor 1 juli 2019. Een definitief besluit over de termijn is ....
   
   
Beoordeling asbestaanwezigheid conform Standaard RAW
1-07-2017 In een vorig nieuwsbericht is gemeld dat de Branchevereniging Mobiele Recycling bezig is een eenvoudige oplossing uit te werken voor het uitvoeren van de asbestproef conform Standaard RAW proef 35 voor bedrijven die niet over een intern laboratorium beschikken en bedrijven die enkel milieuhygiënische garanties leveren. De certificatie-instellingen hebben aangekondigd dat het niet onderzoeken van asbestaanwezigheid tot non-conformiteiten zal leiden.
   
   
Breken in Vlaanderen
15-06-2017 De helpdesk van de Branchevereniging Mobiele Recycling krijgt regelmatig de vraag van bedrijven of zij met het certificaat conform BRL 2506 ook projecten in Vlaanderen kunnen aannemen. Hierna volgt een overzicht over de eisen waaraan moet worden voldaan om te kunnen breken in Vlaanderen. Om in Vlaanderen recyclinggranulaat te kunnen produceren, dient rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving op verschillende bestuursniveaus. Het gaat met name over...
   
   
Interim KAM-coördinator BRL 2506
1-06-2017 Is de KAM-coördinator met zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, langere tijd ziek of heeft hij (of zij) het bedrijf verlaten ? In principe dient elke producent van BRL 2506-gecertificeerde granulaten dan te beschikken over een vervangende KAM-coördinator… In de praktijk is het echter uit kostenoogpunt niet evident om twee personen per bedrijf volledig te laten thuis zijn in BRL 2506. Bovendien kan de certificatie-instelling het certificaat opschorten indien er geen kwaliteitsverantwoordelijke is ! De Branchevereniging Mobiele Recycling biedt daarom een bijkomende service aan, namelijk een interim KAM-coördinator gespecialiseerd in BRL 2506. Reeds enkele bedrijven hebben inmiddels van deze service gebruikgemaakt.
   
   
Algemene Ledenvergadering en diner 2017
20-03-2017 Op donderdag, 16 maart 2017 heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling haar Algemene Ledenvergadering georganiseerd in Eindhoven. Naar goede gewoonte werd deze bijeenkomst gecombineerd met een borrel en diner voor de lidbedrijven en de steunende leveranciers. De vergadering werd geopend door voorzitter Toine Dijkhoff en verder geleid door Gabriëlla Janssen van de directie. Aan het begin van de vergadering hebben de lidbedrijven het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en ...
   
   
Voorbeelden van afzuiginstallaties in een intern laboratorium
21-02-2017 De helpdesk krijgt regelmatig de vraag “Hoe kunnen we vrijgekomen stof in ons intern laboratorium beperken ?”
   
   
Certificatie asfaltgranulaat gewaarborgd
30-01-2017 De helpdesk krijgt regelmatig de vraag “Hoe kunnen wij teervrij asfaltgranulaat toevoegen aan ons certificaat en wat kost dat dan ?” Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de toepassing waarin dit asfaltgranulaat zal worden gebruikt. Asfaltgranulaat kan namelijk worden toegepast...
   
   
Terugblik op gezellige borrel tijdens vakbeurs "Recycling 2016"
1-11-2016 Op woensdag, 26 oktober 2016 werden onze leden en steunende leveranciers uitgenodigd voor een happy hour op onze stand tijdens de vakbeurs "Recycling 2016" te Gorinchem. Dit unieke moment werd door velen aangegrepen om ...
   
   
Terugblik op geslaagde bijpraatavond te Haaksbergen
7-10-2016 Op donderdag, 29 september 2016 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf Langezaal te Haaksbergen. Tijdens deze bijpraatavond werd de nieuwe versie van BRL 2506 uitvoerig en middels praktijkvoorbeelden uit de doeken gedaan.
   
   
Certificeren van een nieuwe breker
27-09-2016 De helpdesk van de Branchevereniging Mobiele Recycling krijgt regelmatig de vraag "Wij hebben een nieuwe breker aangeschaft. Welke proeven moeten wij doen om deze onder certificaat te krijgen" ? Op het vlak van milieu- en asbestproeven is het antwoord eenvoudig : deze dienen ten behoeve van het certificeren van de nieuwe breker niet uitgevoerd te worden. Voor de vlakheidsindex is één proef voldoende. Voor de korrelverdeling zijn drie proeven....
   
   
De vlag dekt de lading niet
17-05-2016 Van een lidbedrijf vernamen wij dat het steeds vaker voorkomt dat een bouwstoffenhandelaar of -depot een partij puin in regie laat breken tot recyclinggranulaat, het daarna op aanvraag zelf aanvult met LD-staalslakken en het dan verkoopt als hydraulisch recyclinggranulaat.  Toen ons dit ter ore kwam, dachten wij meteen aan de spreuk "De vlag dekt de lading niet" want ...
   
   
Twee acceptatiemomenten aantoonbaar op een mobiel project
21-03-2016 Tijdens verificatieaudits is recent verwarring ontstaan bij enkele lidbedrijven over de acceptatie van puin bij het breken op een sloop- of wegenwerk, verder een mobiel project genoemd. In BRL 2506 is de acceptatie van puin op een mobiel werk nochtans duidelijk omschreven. In BRL 2506 staat dat de producent over een op schrift gestelde procedure of werkinstructie dient te beschikken waarin is beschreven hoe aan de acceptatiecriteria wordt voldaan. In deze procedure of werkinstructie moet onderscheid worden gemaakt in een vooracceptatie en een definitieve acceptatie. Een bijzonder aandachtspunt...
   
   
PM, BHV en bedrijfsarts goed geregeld
23-10-2015 Inspectie SZW heeft een nieuwe website gelanceerd om bedrijven de kans te geven om door de ogen van een SZW-inspecteur naar de eigen organisatie te kijken. Via dit hulpmiddel kan worden beoordeeld of conform de Arbowet wordt gewerkt, de risico's zijn gekend, de juiste maatregelen worden genomen en alles op orde is in het bedrijf. De website zelfinspectie.nl behandelt verschillende onderwerpen waaronder het belang van de preventiemedewerker (PM), de bedrijfshulpverleners (BHV) en de bedrijfsarts...
 
bron : www.zelfinspectie.nl
   
   
RI&E en PvA goed geregeld
5-10-2015 Inspectie SZW heeft een nieuwe website gelanceerd om bedrijven de kans te geven om door de ogen van een SZW-inspecteur naar de eigen organisatie te kijken. Via dit hulpmiddel kan worden beoordeeld of conform de Arbowet wordt gewerkt, de risico's zijn gekend, de juiste maatregelen worden genomen en alles op orde is in het bedrijf. De website zelfinspectie.nl behandelt verschillende onderwerpen waaronder het belang van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak...

bron : www.zelfinspectie.nl
   
   
Gezond en veilig werken
29-09-2015 Op de website zelfinspectie.nl kan een bedrijf door de ogen van een SZW-inspecteur naar de eigen organisatie kijken. Via dit hulpmiddel van Inspectie SZW kan gemakkelijk worden beoordeeld of conform de Arbowet wordt gewerkt, de risico's zijn gekend, de juiste maatregelen worden genomen en alles op orde is in het bedrijf.
 
bron : www.zelfinspectie.nl
   
   
Maximaal gewicht monsteremmer
28-09-2015 Wegens aangescherpte arboregelgeving heeft milieulaboratorium AL-West besloten om met kleinere monsteremmers te gaan werken, namelijk emmers van 10 liter in plaats van 25 liter. Volgens de arboregels geldt namelijk dat een medewerker maximaal 23 kg mag tillen. Steekproefsgewijs is bij het laboratorium vastgesteld dat een 25-liter emmer gevuld met recyclinggranulaat al snel deze norm van 23 kg overschrijdt. Menggranulaat heeft een dichtheid...
   
   
Vraag en aanbod op de Granulaatbank
23-09-2015 Via de Granulaatbank kunnen recyclingbedrijven partijen recyclinggranulaat online plaatsen. Ga naar www.granulaatbank.com, klik links onderaan op de knop "Ik wil zelf een vraag naar of aanbod van granulaten op de kaart plaatsen" en volg de 7 stappen. De Granulaatbank is voor iedereen zichtbaar en beschikbaar ! Bedrijven betalen een vast bedrag van 70 euro per kalenderjaar en een variabel bedrag van 0,01 euro per geplaatste ton.
 
Lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling kunnen gratis en onbeperkt partijen granulaat online plaatsen. Voor gebruikers van de app "iQ recycling" verloopt...
   
   
Factsheet Inspectie SZW "Afvalsector"
31-08-2015 Middels de factsheet "Afvalsector, arbeidsomstandigheden geïnspecteerd" wenst Inspectie SZW de branche te informeren over de inspecties die sectorbreed in de afvalbranche zijn uitgevoerd. Er is extra aandacht uitgegaan naar de onderwerpen machineveiligheid, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.
 
Kort samengevat is de conclusie dat afschermingen, bewegende delen van machines en valgevaar prioriteit verdienen. Inspectie SZW heeft ook vastgesteld dat het stofrisico bij het bewerken en recyclen van afval nog steeds wordt onderschat. Beheersmaatregelen moeten worden getroffen om de blootstelling aan fijn stof, DME en asbest te elimineren. Tenslotte is voorlichting, onderricht en toezicht als verantwoordelijkheid van de werkgever essentieel om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te stimuleren.
 
Wat fijn stof (waaronder kankerverwekkende kwartsstof) bij mobiele brekers betreft, acht Inspectie SZW het ontoelaatbaar dat werknemers...
   
   
Regeling einde-afval recyclinggranulaat
27-02-2015 Zoals eerder op deze website is aangekondigd, hebben gecertificeerde recyclinggranulaten niet langer de status van een afvalstof maar wel van een bouwstof. Dit is vastgelegd in de Regeling einde-afval recyclinggranulaten. In dit nieuwsbericht worden de voorwaarden uit de regeling overlopen die zorgen voor de einde-afvalstatus van recyclinggranulaten (artikelen 3 tot en met 7)...
   
   
Recyclinggranulaat geen afvalstof meer
9-02-2015 Wat reeds in maart 2014 op deze nieuwswebsite werd aangekondigd, is mede dankzij de jarenlange inspanningen van de Branchevereniging Mobiele Recycling eindelijk een feit (zie nieuwsbericht "BRL 2506-gecertificeerd is gelijk aan End of Waste") !

Op 6 februari 2015 is in de Staatscourant de ministeriële regeling gepubliceerd waarmee de einde-afvalstatus (“End of waste” of EoW) van recyclinggranulaten is vastgelegd. Voor de geïnteresseerden : Het gaat over de “Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat”. End of waste is een begrip uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98 en bepaalt de criteria waaraan een materiaal moet voldoen om de status van afvalstof kwijt te raken en de status van bouwstof te krijgen.

In artikel 2 van de regeling wordt gesteld dat “recyclinggranulaat dat voldoet aan de artikelen 3 tot en met 7 van deze regeling” geen afvalstof is. Artikelen 3 tot en met 7 vermelden een aantal voorwaarden waaraan recyclinggranulaat dient te voldoen. Vooral artikel 7 is belangrijk voor de lidbedrijven. In artikel 7 staat dat recyclinggranulaat aan de eisen uit de regeling voldoet indien...
   
   
Inspectie SZW bezoekt recyclingbedrijven in kader van project "Afval 2014"
22-07-2014 Inspectie SZW, of voor velen nog "Arbeidsinspectie", voert momenteel het project “Afval 2014” uit. In het kader van dit project bezoekt de inspectie diverse recyclingbedrijven. De aandachtspunten zijn met name gericht op...
   
   
Standpunt Branchevereniging Mobiele Recycling ten aanzien van beheersing risico op blootstelling aan kwartsstof
18-07-2014 De Branchevereniging Mobiele Recycling stelt vast dat in het kader van het project “Afval 2014” Inspectie SWZ het ontoelaatbaar acht dat werknemers sorteerwerkzaamheden uitvoeren bij de transportbanden of bij de toevoermond van mobiele brekers. Hierbij geldt onder andere het argument van het carcinogene kwartsstof. Inspectie SWZ verwijst naar het Arbobesluit (artikel 4.1c, lid 1, b en artikel 6.2, lid 1).
 
De Branchevereniging Mobiele Recycling stemt volledig in met de Arbo-doelstelling waarbij werknemers worden beschermd tegen carcinogene stoffen. Echter, er zijn meer middelen die dit doel kunnen bereiken dan alleen een sorteercabine met overdruk. Een sorteercabine is zeer geschikt voor een vaste installatie, maar...
   
   
Mededeling vanuit Brussel : initiatief ter bevordering recycling in de bouw
4-07-2014 In de bouwsector neemt op nationaal en EU-niveau de belangstelling voor een betere hulpbronnenefficiëntie toe. De Europese Commissie kondigt in een publicatie van 1 juli 2014 (zie "Downloads") aan dat zij een initiatief opstart om voor de keuze van bouwmaterialen een aantal duidelijk omschreven en meetbare indicatoren voor te stellen. De doelstellingen zijn :
 • het terugdringen van hulpbronnengebruik in gebouwen;
 • naar een gemeenschappelijke Europese aanpak voor de beoordeling van de milieuprestaties van gebouwen; en
 • naar een beter functionerende markt voor recyclingmaterialen.

Binnen het kader zal bijzondere aandacht uitgaan...
   
   
Standaard RAW proef 35 bij geaccrediteerd laboratorium niet altijd volledig
4-07-2014 Wanneer een recyclingbedrijf bij een geaccrediteerd laboratorium een samenstellingsproef conform Standaard RAW proef 35 aanvraagt, de zogenaamde “samenstelling Nederland”, dienen de meeste parameters als gehalte massa op massa (m/m) te worden gerapporteerd. Echter, niet-steenachtig materiaal moet ook als gehalte volume op volume (V/V) worden gerapporteerd...
   
   
Optimale inzet BRL 2506 voor toevoeging hydraulisch menggranulaat aan certificaat
27-06-2014 Hydraulisch menggranulaat is een mengsel van menggranulaat met een hoeveelheid van 5 % tot 20 % (m/m) hydraulische slak, dat vaak in verhardingslagen wordt gebruikt (zie ook eerder nieuwsbericht).

Juist omwille van de hydraulische eigenschappen kan dit granulaat quasi enkel onder certificaat worden geproduceerd. De resultaten van een partijkeuring zijn immers pas na 5 weken bekend en reeds na 4 weken zijn de hydraulische eigenschappen van het materiaal grotendeels uitgewerkt. Hydraulisch menggranulaat produceren met partijkeuring is dus quasi onmogelijk.

Zoals reeds eerder is toegelicht, is het sinds de productgroepenregeling (nieuwe versie van BRL 2506) financieel aantrekkelijker om bijkomende producten onder certificaat te brengen. Hydraulisch menggranulaat behoort tot productgroep A. Indien de producent reeds in het bezit is van een certificaat voor menggranulaat 0/31,5 (ook productgroep A), kan worden volstaan met een beperkt toelatingsonderzoek. Hierna wordt een case uitgewerkt voor hydraulisch menggranulaat (vervolg op 7 cases in eerder nieuwsbericht) :
   
   
ILT : Inspecties bij lidbedrijven Branchevereniging Mobiele Recycling
19-06-2014 Zoals op deze website en tijdens bijpraatavonden is behandeld, voert Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2014 een inspectieronde uit bij de producenten van recyclinggranulaten. Vanaf de aankondiging tot heden zijn reeds een aantal lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling door ILT bezocht, namelijk...
   
   
Verhoogd keuringsregime : melden aan de afnemer
17-06-2014 Indien blijkt uit de herberekening dat een bedrijf :
 • zich voor een bepaalde civieltechnische parameter in een verhoogd keuringsregime bevindt en indien de civieltechnische kwaliteit nog niet bekend is op het ogenblik van de levering; en/of
 • partijen onder partijkeuringsregime levert en de milieuhygiënische kwaliteit nog niet bekend is op het ogenblik van de levering;
dan dient het bedrijf dit conform BRL 2506 aan de afnemer te melden...
 
De melding dient...
   
   
Optimale inzet BRL 2506 voor toevoeging granulaten aan certificaat
12-06-2014 Op de bijpraatavond in Reuver en Zaandam heeft het directieteam van de Branchevereniging Mobiele Recycling een presentatie gegeven over het toevoegen van nieuwe producten onder certificaat. Recyclinggranulaten dienen volgens het Besluit bodemkwaliteit te worden geleverd met een erkende kwaliteitsverklaring, zoals een productcertificaat (KOMO of NL BSB) of partijkeuring. Sinds de productgroepenregeling van kracht is gegaan met de nieuwe versie van BRL 2506 (versie 2012), is het financieel aantrekkelijker om producten onder certificaat te brengen. Binnen een bepaalde productgroep (zie tabel 8 in BRL 2506) kan onderzoek van de milieuhygiënische parameters worden gecombineerd en in bepaalde gevallen is toelatingsonderzoek voor nieuwe producten voordeliger. Indien een producent bijvoorbeeld reeds is gecertificeerd voor een product uit productgroep A (all-in & grof granulaat, bijvoorbeeld menggranulaat 0/31,5) kunnen producten uit productgroep A en productgroep B (fijn granulaat, bijvoorbeeld menggranulaat 0/4) voordeliger onder certificaat worden gebracht.

Aan de hand van een "beslissingsschema" en 8 cases zijn de nodige onderzoeken en bijbehorende kosten tijdens de bijpraatavond toegelicht. Op vraag van de aanwezige bedrijven zijn hierna deze cases gepresenteerd...
   
   
Hemelsbreed verschil tussen theorie en praktijk bij vervanging van grind door recyclinggranulaten in beton
11-06-2014 Op 4 juni heeft SGS Intron een symposium georganiseerd in verband met de ontwikkelingen rond de kwaliteitsborging van recyclinggranulaten. De Branchevereniging Mobiele Recycling en enkele geïnteresseerde lidbedrijven waren hierbij aanwezig ! Hierna volgt een samenvatting van de presentaties.

Ron Leppers, business unit manager...
   
   
Wijzigingsblad BRL 2506 definitief
5-06-2014 Eerder is op deze nieuwswebsite een bericht verschenen over het wijzigingsblad voor BRL 2506 waarin essentiële aanpassingen worden doorgevoerd om zo de certificaathouders te beschermen tegen enkele onvolkomenheden in BRL 2506 waar ILT een punt van zou kunnen maken. Het onderhandelen en aandringen van de Branchevereniging Mobiele Recycling bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om het wijzigingsblad zo snel mogelijk definitief te maken, heeft vruchten afgeworpen !

Het wijzigingsblad is namelijk per...
   
   
ILT : Focus op niet erkende kwaliteitsverklaringen
4-06-2014 Certificaten in het kader van BRL 2506 dienen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) te worden erkend. Dit geldt dus voor KOMO- en NL BSB-certificaten. Indien dit niet is gebeurd, kan een certificaathouder grote problemen krijgen met de handhaving en met afnemers van recyclinggranulaten. ILT heeft tijdens de "Sectordag Bodem" nog eens benadrukt dat niet erkende kwaliteitsverklaringen speerpunten zijn voor de inspectieronde bij producenten van recyclinggranulaten (zie ook eerder bericht op deze nieuwswebsite). Voor de meest actuele erkenningen wordt...
   
   
Overeenkomst SGS Intron Certificatie in strijd met geest GPS-verplichting
3-06-2014 Sinds de invoering van BRL 2506 versie 2012 moet elke recyclinginstallatie van een functionerende GPS-tracker zijn voorzien. Het GPS moet continue de geografische positie, de werking (aan/uit) van de breekinstallatie en alle gegevens in verband met de kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken weergeven. Bovendien moeten de certificatie-instellingen een continue toegang hebben tot het GPS. Branchevereniging Mobiele Recycling heeft veel tijd en geld geïnvesteerd in het uitbouwen van een systeem dat aan alle vereisten van BRL 2506 voldoet en aan het integreren van dit systeem in de app “iQ recycling”. Zo is bij de projectplanning een ruwe planning opgenomen waarmee de kennisgeving en startsein in het kader van Besluit mobiel breken kunnen worden uitgevoerd en een precieze planning waarmee de certificatie-instellingen bezoeken kunnen plannen. Bovendien kan de auditor door middel van een real-timesysteem op elk moment zien of een recyclinginstallatie actief is en waar ze precies staat...
   
   
ILT : Eerste onaangekondigd inspectiebezoek door ILT in samenwerking met OD Achterhoek
23-04-2014 Deze ochtend heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een eerste onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij één van de lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling. Deze inspectie heeft in samenwerking met de omgevingsdienst (OD) Achterhoek plaatsgevonden. De ondernemer in kwestie...
   
   
ILT : Wie is het lijdend voorwerp ? Twee eerste inspecties bij certificaathouders BRL 2506 bekend
19-04-2014 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is concreet gestart met de inspectie van producenten van recyclinggranulaten, die in Nederland enkel en alleen in de bodem worden toegepast indien deze voldoen aan alle eisen die met het Besluit bodemkwaliteit verband houden. Het gaat over twee inspecties bij producenten die onder erkende kwaliteitsverklaring leveren, dus met KOMO-certificaat leveren conform BRL 2506. Hierbij dient de certificatie-instelling in kwestie binnen een termijn van twee weken het gehele dossier vanaf 1 januari 2012 aan de inspectie over te dragen. Vervolgens wordt twee weken later een inspectie uitgevoerd en zes weken later volgt het feitenrelaas.

De twee geselecteerde certificaathouders zijn...

   
   
Wijzigingsblad BRL 2506 terug op de rails na enkele misverstanden bij Stichting KOMO
16-04-2014 Eerder is op deze nieuwswebsite een bericht verschenen over het wijzigingsblad voor BRL 2506 waarin essentiële aanpassingen worden doorgevoerd om zo de certificaathouders te beschermen tegen enkele onvolkomenheden in BRL 2506 waar ILT een punt van zou kunnen maken. Even zag het er naar uit dat de wijzigingen niet meer tijdig konden worden doorgevoerd omdat volgens Stichting KOMO maar één keer per jaar een wijziging zou kunnen worden doorgevoerd, meer bepaald vóór 15 maart 2014. Door het verstrijken van de deadline zou volgens Stichting KOMO pas ten vroegste per 1 januari 2016 een wijziging in werking treden. Naar aanleiding van het verstrijken van deze deadline heeft het secretariaat van het College van Deskundigen Recyclinggranulaten (SGS Intron) vervolgens besloten om geen verdere prioriteiten meer aan het wijzigingsblad te hechten.

Maar... In het belang van de sector heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling het initiatief genomen om de spilfiguur bij ministerie IenM hierover te benaderen. Dit gesprek heeft tot het volgende geleid : Indien een wijzigingsblad reeds inhoudelijk door een college van deskundigen is goedgekeurd en als louter tekstuele afwerking is vereist, kan dit wijzigingsblad wel nog in procedure worden gebracht. Voor geheel nieuwe punten die een college nog moet behandelen, is de boot vertrokken. Louter tekstuele wijzigingen zijn nog mogelijk.

De Branchevereniging Mobiele Recycling heeft...

   
   
Nieuwe asbestgrenswaarden : hogere kostprijs asbestsanering en -vrijgave
16-04-2014 Er staat heel wat te gebeuren in asbestland. Vanaf 1 juli 2014 worden nieuwe grenswaarden voor asbest ingevoerd door een gefaseerde aanpassing van het Arbobesluit. De nieuwe grenswaarden zijn strenger dan de huidige en maken onderscheid tussen de verschillende soorten asbest. Per 1 juli 2014 geldt voor chrysotiel (wit asbest) 2.000 vezels per m3 en per 1 januari 2015 geldt voor amfibool (blauw en bruin asbest) 300 vezels per m3. Ter informatie : De huidige grenswaarde (Arbobesluit 2006) is voor alle asbestsoorten gelijk aan 10.000 vezels per m3   
   
Twijfels rond puin : ASAP analyse op materiaalmonster
31-03-2014 Helaas worden gevaarlijke bouwmaterialen door de sloopwereld niet altijd even selectief verwijderd. Bij enige twijfel is er maar één weg, namelijk het verdachte materiaal niet recyclen en zo snel mogelijk laten onderzoeken. Voor de analyse van asbestverdacht materiaal heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling voor haar lidbedrijven met diverse laboratoria afspraken gemaakt die betaalbaar zijn, vlot een analyseresultaat opleveren en de lidbedrijven ontzorgen door de digitale opdrachtverlening via de app "iQ recycling". Hierna zijn de prijzen en leveringstermijnen vergeleken van twee gespecialiseerde laboratoria voor het onderzoek op asbestverdachte materiaalmonsters...
   
   
Positief kritisch over concept nieuwe versie CROW 210-publicatie
31-03-2014 Tot 14 maart jongstleden heeft een concept van de nieuwe versie van de CROW 210-publicatie ("Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt") ter visie gelegen. De nieuwe versie is een helder gestructureerd document dat als leidraad dient voor beheerders van wegen die voornemens zijn asfalt te verwijderen. Hierbij is het essentieel voor de bedrijven in de recyclingsector die asfalt accepteren dat in een vroeg stadium onderscheid wordt gemaakt tussen bitumenhoudend en teerhoudend asfalt. Het is niet de bedoeling dat recyclingbedrijven de diverse protocollen uit CROW 210 toepassen, maar zij dienen wel een rapport conform CROW 210 kritisch te beoordelen voordat asfalt wordt geaccepteerd. De Branchevereniging Mobiele Recycling heeft vanuit haar ervaring commentaar geleverd op de ter visie gelegde versie van CROW 210...
   
   
Besluit bodemkwaliteit van toepassing voor brekerbak aan kraan
31-03-2014 Brekerbakken aan de kraan zijn, ondanks de beperkte productiecapaciteit per uur en dus de hogere personeelslasten per ton, de laatste maanden erg in trek. De hogere personeelslasten per ton geproduceerd granulaat vormen een nadeel. Een voordeel zijn de beperkte aanschaf- of huurkosten en de eliminatie van de transportkosten indien het granulaat ter plaatse kan worden toegepast. De helpdesk van de Branchevereniging Mobiele Recycling krijgt geregeld vragen van bedrijven die de aanschaf van een brekerbak aan de kraan overwegen. Welke regelgeving is van toepassing ? Wordt dit gezien als een mobiele puinbreker ? De Branchevereniging Mobiele Recycling gelooft in een plaats voor brekerbakken indien rekening wordt gehouden met de hiernavolgende juridische aspecten...
   
   
Eerste cursus "Asfaltacceptatie" conform nieuwe versie CROW 210
26-03-2014 Op 17 maart 2014 heeft Johan Put van de Branchevereniging Mobiele Recycling een cursus "Asfaltacceptatie" gegeven aan enkele lidbedrijven die asfalt innemen, opslaan, ongebroken afzetten of breken tot asfaltgranulaat. Volgens BRL 2506 versie 2012 is het verplicht dat acceptanten van binnenkomend asfaltpuin aantoonbaar kennis hebben van de CROW 210-publicatie. De nieuwe versie van CROW 210 ligt nog ter inzage, maar de Branchevereniging Mobiele Recycling heeft besloten deze nieuwe versie te laten primeren. Er is zowel aandacht geschonken aan de theorie als aan de praktijk zoals een test met de PAK-marker op een stuk asfalt. Na deze cursus zijn de deelnemers in staat om asfalt te accepteren en de CROW-rapporten op hoofdlijnen te beoordelen.

Aan het einde van de cursus is aan de deelnemers de vraag gesteld om de acceptatie van asfalt in hun eigen bedrijf te beschrijven en verbetervoorstellen te formuleren. Bij de antwoorden is het opvallend dat vele bedrijven asfalt krijgen aangeboden zonder CROW-rapporten. Het is dus belangrijk dat, net zoals de Branchevereniging Mobiele Recycling, ook andere sectoren (verenigingen van opdrachtgevers) hun verantwoordelijk nemen.

De volgende cursisten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd...
   
   
BRL 2506-gecertificeerd is gelijk aan End of Waste
10-03-2014 Uit recent overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is duidelijk geworden dat recyclinggranulaten in de toekomst niet meer de status afvalstof dragen op voorwaarde dat deze voldoen aan diverse eisen, zoals verwoord in een nieuwe ministeriële regeling die binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Deze diverse eisen komen naadloos overeen met de eisen in de huidige versie van BRL 2506, namelijk versie 2012. Het wordt dan ook niet meer interessant om recyclinggranulaten zonder certificaat (dus zonder erkende kwaliteitsverklaring) te leveren en te kiezen voor partijkeuringen. Sowieso verkiest elke ondernemer sinds de financiële crisis om "lean and mean", of met andere woorden, doelgericht te werk te gaan. 

De huidige versie van BRL 2506 telt 107 pagina’s en is dus zeer uitgebreid. Dit kan als nadeel worden beschouwd, maar BRL 2506 biedt langs de andere kant ook een groot voordeel. Sowieso speelt BRL 2506 in op alle verplichte Europese en Nederlandse normen en ook op diverse besluiten en wetten. BRL 2506 is dus een "all in one"-document waarmee certificaathouders een uitgebreid scala aan recyclinggranulaten kunnen produceren. Daarnaast biedt BRL 2506 door de uitgebreide beschrijvingen het voordeel dat er weinig ruimte is voor interpretatie door auditoren en hierdoor worden certificaathouders door de diverse certificatie-instellingen in hoge mate gelijk behandeld. Gerelateerd aan de complexiteit is BRL 2506 dus wel degelijk "lean and mean".

Door het voortschrijdende inzicht ontstaan nieuwe wensen om BRL 2506 te verbeteren...
   
   
FPC-handboek volledig verwerkt in app "iQ recycling"
17-02-2014 In verschillende Europese normen (EN 13242, EN 12620, enzovoort) wordt gesteld dat het voldoen van de producten aan die Europese norm moet aangetoond worden door enerzijds een initieel type onderzoek (= ITT of initial type testing) en anderzijds door een systeem van productiecontrole in de "fabriek" (= FPC of Factory Production Control).

FPC is een productiecontrole die door de producent moet worden uitgevoerd en die noodzakelijk is om een CE-markering te mogen voeren. De CE-markering is dan weer het bewijs dat het product voldoet aan de Europese norm. Dus geen FPC betekent geen CE-markering !

Om aan de eisen rond FPC te voldoen, moet de producent een FPC-handboek opstellen en onderhouden. Dit handboek is een must om recyclinggranulaten te kunnen leveren in heel Europa (onder andere België, Duitsland, Nederland). Een FPC-handboek…
   
   
Cursus "DAA" : Branchevereniging Mobiele Recycling scoort 100 %
27-11-2013 Dinsdag, 26 november 2013 om 7u15 in technologiestad Eindhoven : Vanuit alle hoeken van Nederland, vanuit Enschede, Venlo, Vlissingen en Amsterdam, verzamelen zich kandidaten van vaste en mobiele puinrecyclingbedrijven en van grondinzamelbedrijven voor het examen "DAA". De nieuwe versie van BRL 2506 eist dat nieuwe medewerkers met een accepterende functie dienen te beschikken over een persoonscertificaat "Deskundig Asbest Acceptant SC-580 (DAA)"...
   
   
Klassieke non-conformiteiten bij audit BRL 2506 en oplossingen
30-10-2013 Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe versie van BRL 2506, namelijk versie 2012, in werking getreden. De Branchevereniging Mobiele Recycling is in het belang van haar leden nauw betrokken geweest bij de overgangsaudits. Hieruit blijkt dat de volgende punten op dit ogenblik "klassiekers" zijn voor het uitschrijven van non-conformiteiten...
   
   
Voordelen GPS-oplossing in combinatie met app "iQ recycling" van Branchevereniging Mobiele Recycling door niemand te evenaren
19-07-2013 De voordelen die de Branchevereniging Mobiele Recycling haar leden met mobiele en vaste breekinstallaties biedt op het vlak van de GPS-oplossing, zijn door geen enkele andere aanbieder te evenaren. De voordelen zijn :
 1. Aanschafprijs GPS-tracker inclusief software : € 0.
 2. Installatiekosten (zie foto) : € 0.
 3. Het GPS is niet zichtbaar voor overheid waardoor de commercieel waardevolle informatie niet op straat komt te liggen en onopgeleide ambtenaren niet om de haverklap gratis bijscholing komen volgen bij een bedrijf.
 4. Het GPS stuurt alle verplichte datavelden door conform bijlage E uit BRL 2506, dus niet enkel positie en status, maar ook soort puin, soort granulaat, hoeveelheden, startdatum, einddatum, certificaat, akoestisch bronvermogen, enzovoort. Op dit ogenblik heeft geen enkele andere aanbieder dit voor elkaar.
 5. Het GPS is enkel zichtbaar voor de auditor van de certificatie-instelling en het management van het bedrijf.
 6. De GPS-tracker is gekoppeld aan de app “iQ recycling”, een app die vele financiële voordelen oplevert, namelijk...
   
   
Vijf kwakkels over GPS
17-06-2013 Op 1 juli 2013 wordt de beoordelingsrichtlijn BRL 2506 versie 2012 in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Vanaf dan zal certificatie van recyclinggranulaten plaatsvinden op basis van deze nieuwe versie van BRL 2506. Transparantie is van belang om het vertrouwen in de recyclinggranulaten te vergroten. Daarom wordt elke recyclinginstallatie, vast of mobiel, voorzien van een GPS-toestel dat niet alleen de positionering weergeeft, maar ook de status van de breker (aan of uit), de bedrijfsgegevens, informatie over de breker en het project. Door de verplichte verandering ontstaat weerstand en ontstaan ook tal van uitspraken die onwaar zijn. Voor u de vijf belangrijkste kwakkels op een rijtje...
   
   
Complexe wereld van de technische Europese normen
21-05-2013 Op de bijpraatavond in Venlo hebben Johan Put en Kurt Van Rompaey van de Branchevereniging Mobiele Recycling een presentatie gegeven over de eisen die in BRL 2506 worden opgelegd, met de nadruk op de civieltechnische Europese normen. Aan de hand van een schema werd onder andere ingegaan op de relaties tussen BRL 2506, de verschillende Europese normen, het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Het schema...
   
   
Aanpak Branchevereniging Mobiele Recycling kalibratie interne laboratoria kent vele voordelen
14-11-2012 Sinds kort, na een boze vinger van de Raad voor Accreditatie, toetst SGS Intron Certificatie of de kalibratie van het intern laboratorium is uitgevoerd conform NEN-EN 932-5. Een bedrijf dat niet voldoet, krijgt meteen een non-conformiteit type 2 aangesmeerd. Daarom heeft een dertiental lidbedrijven in samenwerking met de Branchevereniging Mobiele Recycling in de loop van de maand september de verschillende onderdelen van het intern laboratorium gekalibreerd. De grote voordelen van de samenwerking met de Branchevereniging Mobiele Recycling zijn...
   
   
Inspectie SZW streng op werkplekken en afschermingen (2)
29-05-2012 Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) legt het ene na het andere inspectiebezoek af bij producenten van recyclinggranulaten. De topaandachtspunten bij deze bezoeken zijn de inrichting van de werkplek en de blootstelling aan fijn stof. Bij twee recente bezoeken is het volgende vastgesteld...
   
   
Concrete standpunten van Inspectie SZW
10-04-2012 Tijdens een overleg tussen drie inspecteurs van Inspectie SZW, een bedrijf met veel technische bagage en de Branchevereniging Mobiele Recycling is bijna 4 uur lang intensief gesproken over de veiligheid bij mobiele puinbreekinstallaties. Hierbij heeft het bedrijf zich kwetsbaar opgesteld door alle mogelijke risico's op tafel te gooien. Tevens is een bezoek aan de installatie gebracht en tot slot heeft Inspectie SZW concrete standpunten gevormd die voor de gehele sector van groot belang zijn, want de volgende weken en maanden zal Inspectie SZW alle mobiele puinbrekers bezoeken. Voor alle puinbreekbedrijven, maar ook voor alle fabrikanten en leveranciers is het zinvol dat de standpunten van Inspectie SZW over de volgende aspecten worden gelezen...
   
   
Inspectie SZW streng op werkplekken en afschermingen (1)
27-03-2012 Tijdens overleg met de Branchevereniging Mobiele Recycling op 1 maart 2012 heeft Inspectie SZW aandachtspunten opgegeven voor de inspectieronde van april tot juni 2012. Eén aandachtspunt is dat een gebruiksaanwijzing van de fabrikant aanwezig dient te zijn bij de breekinstallatie. Verder heeft Inspectie SZW tijdens het overleg aangegeven dat roetfilters op alle machines in nabijheid van werkplekken verplicht zijn (niet alleen binnen, ook buiten). De Branchevereniging Mobiele Recycling heeft hierover meer toelichting gevraagd bij specialisten van Inspectie SZW. Zij hebben het volgende doorgegeven inzake deze twee aandachtspunten...
   
   
Eerste bedrijven bezocht door Inspectie SZW in het kader van inspectieproject
20-03-2012 Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft niet gewacht tot 1 april 2012 met de start van het inspectieproject bij mobiele puinbreekinstallaties. De inspecteur heeft een aantal vaststellingen geformuleerd die interessant zijn voor andere bedrijven. Het gaat om de volgende vier punten...
   
   
Bouwbesluit 2012 : nieuwe voorschriften voor slopen
21-11-2011 In september 2011 is het Bouwbesluit 2012 in het Staatsblad verschenen. Bij deze publicatie is de inwerkingtreding op 1 januari 2012 vastgelegd. Echter, recent is de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 april of zelfs 1 juli 2012. Het nieuwe besluit zal in de plaats komen van het Bouwbesluit 2003. In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor drie verschillende bouwwerkfasen : bouwen, bestaand en slopen. Voor de leden van de Branchevereniging Mobiele Recycling zijn vooral de voorschriften met betrekking tot slopen belangrijk, omdat veel leden slopen combineren met mobiele recycling. Slopen wordt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gedefinieerd als "geheel of gedeeltelijk afbreken". Dit nieuwsbericht vertelt aan de leden van de Branchevereniging Mobiele Recycling de essentie van de administratieve en omgevings- en milieuvoorschriften voor slopen die worden opgelegd in het Bouwbesluit 2012...
   
   
Hydraulisch granulaat : optimaal gehalte slakken in menggranulaat
3-02-2010 Steeds vaker worden in bestekken hydraulisch menggranulaat of betongranulaat voorgeschreven om zo de funderingslaag in dikte, maar ook de asfaltlagen in dikte te beperken. Van hydraulisch menggranulaat wordt verwacht dat de drukweerstand beter is. Hydraulisch menggranulaat is menggranulaat met 5 % tot 20 % toevoeging van slakken. Een proefmethode om op laboratoriumniveau een indicatie over de drukweerstand te geven, is de California Bearing Ratio (CBR). Voor menggranulaat en hydraulisch menggranulaat dient de CBR die op 0 dagen wordt gemeten (meteen bij ontvangst in het laboratorium), meer dan 50 te bedragen. Echter, na 28 dagen dient de CBR-toename voor menggranulaat minstens gelijk te zijn aan 125, maar voor hydraulisch menggranulaat dient de CBR-toename minstens 150 te zijn. Is dit haalbaar ? Is de CBR-toename na 28 dagen groter voor hydraulisch menggranulaat in vergelijking met menggranulaat ? De Branchevereniging Mobiele Recycling onderzocht het effect van verschillende verhoudingen menggranulaat en hoogovenslakken die…
   
   
Technische vereisten op een werk
3-02-2009 In het Besluit mobiel breken (zie "Downloads") is opgelegd, welke zaken verplicht op een werk aanwezig dienen te zijn. Hierna volgt een korte samenvatting van deze verplichtingen...
   
   
Verplichte documenten en bekwaamheid medewerkers op een werk
3-02-2009 In het Besluit mobiel breken (zie "Downloads") worden verplichtingen inzake de bekwaamheid van de medewerkers alsook van de aanwezigheid van de nodige documenten opgelegd. Hierna volgt een korte samenvatting van deze verplichtingen :
   
   


Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via