Recyclingnieuws

Nieuws


 
Nieuwe website in aantocht
21-03-2022 Deze website wordt niet meer bijgewerkt !
Op dit moment wordt achter de schermen namelijk hard gewerkt aan een compleet nieuwe website.
Nieuwsgierig ? Neem dan binnenkort maar eens een kijkje...
   
   
Uitstel inwerkingtreding BRL 2506
9-12-2019 De nieuwe versie van BRL 2506 kan niet per 1 januari 2020 in werking treden. De reden hiervan is dat de bevoegde instanties de beoordeling en goedkeuring van de documenten niet tijdig hebben afgerond ...
   
   
Terugblik op leerrijke bijpraatavond te Son
19-11-2018 Op donderdag, 15 november 2018 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf A Jansen Recycling bv te Son. Het startsein van de avond is gegeven door voorzitter Youri Rutte. Vervolgens heeft Gabriëlla Janssen de...
   
   
Mengsel van primaire en secundaire materialen onder certificaat ?
27-09-2018 Het is mogelijk dat binnen afzienbare tijd een mengsel van primaire en secundaire materialen als toeslagmateriaal voor beton onder certificaat kan worden geproduceerd onder een nieuw op te stellen beoordelingsrichtlijn, namelijk BRL 2508.
   
   
Nederland krijgt 'ambitieuze Klimaatwet'
21-09-2018 In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 95 % verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dat is het enige doel dat de Klimaatwet vastlegt. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten hun zeg nog doen over de tekst, maar de kans dat nog veel aan de wet wordt veranderd, is eerder klein. De wet wordt namelijk gedragen door zeven politieke partijen die samen 113 - van de in totaal 150 - zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigen.
   
   
Onderscheid tussen puin met een laag en een hoog milieurisico-profiel in Vlaanderen
14-09-2018 In Vlaanderen moet sinds 24 augustus jongstleden onderscheid worden gemaakt tussen puin met een laag milieurisico-profiel en puin met een hoog milieurisico-profiel. Dit is in 2014 bepaald in het Eenheidsreglement, het reglement dat in Vlaanderen de basis vormt voor de certificatie van recyclinggranulaten. In dat reglement staat namelijk dat een jaar na de erkenning van een sloopbeheerorganisatie dat onderscheid moest worden gemaakt. Op 24 augustus 2017 is Tracimat als eerste, en tot nu toe enige,  sloopbeheerorganisatie erkend.
   
   
Terugblik op interessante bijpraatavond te Steenderen
18-05-2018 Op donderdag, 17 mei 2018 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij lidbedrijf De Covik bv te Steenderen. Tijdens deze bijpraatavond is onder andere het concept betreffende de nieuwe versie van BRL 2506-1 besproken.
   
   
Vereiste gegevens op afleveringsbonnen
24-04-2018 De helpdesk krijgt veel vragen over welke logo's en verwijzingen op de afleveringsbonnen aanwezig moeten zijn. In de app "iQ recycling" geeft formulier 6.2.2 per product de afleveringsbon met verplichte logo's en verwijzingen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die één layout wensen op te stellen die voor alle producten kan worden gebruikt. Hierna volgt de oplossing voor...
   
   
Tegenstrijdigheid tussen keuringsfrequenties Europese normen en BRL 2506? Of toch niet ?
16-03-2018 Onlangs heeft de helpdesk een vraag ontvangen over bepaalde eigenschappen in BRL 2506 waarvoor tussen de keuringsfrequenties in BRL 2506 en de Europese normen tegenstrijdigheden lijken te zitten. Het gaat over....
   
   
Algemene Ledenvergadering en diner 2018
1-02-2018 Op donderdag, 1 februari 2018 heeft de Branchevereniging Mobiele Recycling haar Algemene Ledenvergadering georganiseerd in Fletcher Hotel-Restaurant ’s-Hertogenbosch te Rosmalen. Naar goede gewoonte werd deze bijeenkomst gecombineerd met een borrel en diner voor de lidbedrijven en de steunende leveranciers. De vergadering werd geleid door Gabriëlla Janssen van de directie. Aan het begin van de vergadering hebben de lidbedrijven het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en ...
   
   
Voortaan geen rake klappen van containerdeuren meer
11-12-2017 Het openen van containerdeuren is nooit zonder gevaar omdat niemand kan voorzien wat er zich achter de deuren van een container afspeelt. Als gevolg van overlading en het zogenoemde ‘inklinken’ van de lading kunnen containerdeuren onder hoge druk komen te staan. Bij het openen van de vergrendeling is het dan mogelijk dat zij hard en meedogenloos openslaan, met mogelijk lichamelijk letsel tot gevolg. Erik Bloot van steunende leverancier Geha Laverman wenst de bezoekers van de nieuwswebsite van de Branchevereniging Mobiele Recycling kennis te laten maken met de door hen ontwikkelde containerdeur-beveiligingshaak.
   
   
Terugblik op interessante bijpraatavond te Veenendaal
23-11-2017 Op donderdag, 16 november 2017 heeft een bijpraatavond plaatsgevonden bij kersvers steunende leverancier Duim Techniek te Veenendaal. Tijdens deze bijpraatavond zijn onderwerpen zoals het toevoegen van nieuwe producten op certificaat en circulaire economie aan bod gekomen.

Het startsein van de avond....
   
   
Uitstel maar geen afstel voor invoering Omgevingswet
20-09-2017 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De invoering stond gepland voor 1 juli 2019. Een definitief besluit over de termijn is ....
   
   
Interim KAM-coördinator BRL 2506
1-06-2017 Is de KAM-coördinator met zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, langere tijd ziek of heeft hij (of zij) het bedrijf verlaten ? In principe dient elke producent van BRL 2506-gecertificeerde granulaten dan te beschikken over een vervangende KAM-coördinator… In de praktijk is het echter uit kostenoogpunt niet evident om twee personen per bedrijf volledig te laten thuis zijn in BRL 2506. Bovendien kan de certificatie-instelling het certificaat opschorten indien er geen kwaliteitsverantwoordelijke is ! De Branchevereniging Mobiele Recycling biedt daarom een bijkomende service aan, namelijk een interim KAM-coördinator gespecialiseerd in BRL 2506. Reeds enkele bedrijven hebben inmiddels van deze service gebruikgemaakt.
   
   
Vraag en aanbod op de Granulaatbank
23-09-2015 Via de Granulaatbank kunnen recyclingbedrijven partijen recyclinggranulaat online plaatsen. Ga naar www.granulaatbank.com, klik links onderaan op de knop "Ik wil zelf een vraag naar of aanbod van granulaten op de kaart plaatsen" en volg de 7 stappen. De Granulaatbank is voor iedereen zichtbaar en beschikbaar ! Bedrijven betalen een vast bedrag van 70 euro per kalenderjaar en een variabel bedrag van 0,01 euro per geplaatste ton.
 
Lidbedrijven van de Branchevereniging Mobiele Recycling kunnen gratis en onbeperkt partijen granulaat online plaatsen. Voor gebruikers van de app "iQ recycling" verloopt...
   
   
Factsheet Inspectie SZW "Afvalsector"
31-08-2015 Middels de factsheet "Afvalsector, arbeidsomstandigheden geïnspecteerd" wenst Inspectie SZW de branche te informeren over de inspecties die sectorbreed in de afvalbranche zijn uitgevoerd. Er is extra aandacht uitgegaan naar de onderwerpen machineveiligheid, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.
 
Kort samengevat is de conclusie dat afschermingen, bewegende delen van machines en valgevaar prioriteit verdienen. Inspectie SZW heeft ook vastgesteld dat het stofrisico bij het bewerken en recyclen van afval nog steeds wordt onderschat. Beheersmaatregelen moeten worden getroffen om de blootstelling aan fijn stof, DME en asbest te elimineren. Tenslotte is voorlichting, onderricht en toezicht als verantwoordelijkheid van de werkgever essentieel om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te stimuleren.
 
Wat fijn stof (waaronder kankerverwekkende kwartsstof) bij mobiele brekers betreft, acht Inspectie SZW het ontoelaatbaar dat werknemers...
   
   
Inspectie SZW bezoekt recyclingbedrijven in kader van project "Afval 2014"
22-07-2014 Inspectie SZW, of voor velen nog "Arbeidsinspectie", voert momenteel het project “Afval 2014” uit. In het kader van dit project bezoekt de inspectie diverse recyclingbedrijven. De aandachtspunten zijn met name gericht op...
   
   
Standpunt Branchevereniging Mobiele Recycling ten aanzien van beheersing risico op blootstelling aan kwartsstof
18-07-2014 De Branchevereniging Mobiele Recycling stelt vast dat in het kader van het project “Afval 2014” Inspectie SWZ het ontoelaatbaar acht dat werknemers sorteerwerkzaamheden uitvoeren bij de transportbanden of bij de toevoermond van mobiele brekers. Hierbij geldt onder andere het argument van het carcinogene kwartsstof. Inspectie SWZ verwijst naar het Arbobesluit (artikel 4.1c, lid 1, b en artikel 6.2, lid 1).
 
De Branchevereniging Mobiele Recycling stemt volledig in met de Arbo-doelstelling waarbij werknemers worden beschermd tegen carcinogene stoffen. Echter, er zijn meer middelen die dit doel kunnen bereiken dan alleen een sorteercabine met overdruk. Een sorteercabine is zeer geschikt voor een vaste installatie, maar...
   
   
Eerste cursus "Asfaltacceptatie" conform nieuwe versie CROW 210
26-03-2014 Op 17 maart 2014 heeft Johan Put van de Branchevereniging Mobiele Recycling een cursus "Asfaltacceptatie" gegeven aan enkele lidbedrijven die asfalt innemen, opslaan, ongebroken afzetten of breken tot asfaltgranulaat. Volgens BRL 2506 versie 2012 is het verplicht dat acceptanten van binnenkomend asfaltpuin aantoonbaar kennis hebben van de CROW 210-publicatie. De nieuwe versie van CROW 210 ligt nog ter inzage, maar de Branchevereniging Mobiele Recycling heeft besloten deze nieuwe versie te laten primeren. Er is zowel aandacht geschonken aan de theorie als aan de praktijk zoals een test met de PAK-marker op een stuk asfalt. Na deze cursus zijn de deelnemers in staat om asfalt te accepteren en de CROW-rapporten op hoofdlijnen te beoordelen.

Aan het einde van de cursus is aan de deelnemers de vraag gesteld om de acceptatie van asfalt in hun eigen bedrijf te beschrijven en verbetervoorstellen te formuleren. Bij de antwoorden is het opvallend dat vele bedrijven asfalt krijgen aangeboden zonder CROW-rapporten. Het is dus belangrijk dat, net zoals de Branchevereniging Mobiele Recycling, ook andere sectoren (verenigingen van opdrachtgevers) hun verantwoordelijk nemen.

De volgende cursisten hebben de cursus met goed gevolg afgelegd...
   
   
Cursus "DAA" : Branchevereniging Mobiele Recycling scoort 100 %
27-11-2013 Dinsdag, 26 november 2013 om 7u15 in technologiestad Eindhoven : Vanuit alle hoeken van Nederland, vanuit Enschede, Venlo, Vlissingen en Amsterdam, verzamelen zich kandidaten van vaste en mobiele puinrecyclingbedrijven en van grondinzamelbedrijven voor het examen "DAA". De nieuwe versie van BRL 2506 eist dat nieuwe medewerkers met een accepterende functie dienen te beschikken over een persoonscertificaat "Deskundig Asbest Acceptant SC-580 (DAA)"...
   
   
Klassieke non-conformiteiten bij audit BRL 2506 en oplossingen
30-10-2013 Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe versie van BRL 2506, namelijk versie 2012, in werking getreden. De Branchevereniging Mobiele Recycling is in het belang van haar leden nauw betrokken geweest bij de overgangsaudits. Hieruit blijkt dat de volgende punten op dit ogenblik "klassiekers" zijn voor het uitschrijven van non-conformiteiten...
   
   
Technische vereisten op een werk
3-02-2009 In het Besluit mobiel breken (zie "Downloads") is opgelegd, welke zaken verplicht op een werk aanwezig dienen te zijn. Hierna volgt een korte samenvatting van deze verplichtingen...
   
   
Verplichte documenten en bekwaamheid medewerkers op een werk
3-02-2009 In het Besluit mobiel breken (zie "Downloads") worden verplichtingen inzake de bekwaamheid van de medewerkers alsook van de aanwezigheid van de nodige documenten opgelegd. Hierna volgt een korte samenvatting van deze verplichtingen :
   
   


Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via