FAQ

FAQ's

 
 
Afleveringsbonnen en de daarop vereiste gegevens
25-07-2017 De helpdesk krijgt veel vragen over welke logo's en verwijzingen op de afleveringsbonnen aanwezig moeten zijn. In de app "iQ recycling" geeft formulier 6.2.2 per product de afleveringsbon met verplichte logo's en verwijzingen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die één layout wensen op te stellen die voor alle producten kan worden gebruikt. Hierna volgt de oplossing voor...
 
Hydraulisch recyclinggranulaat geproduceerd met recyclinggranulaat 0/31,5
27-06-2017 Hydraulisch recyclinggranulaat heeft als gradering 0/45, maar wordt gemaakt met een recyclinggranulaat 0/31,5. Hoe zit dat ?
 
Begrip afvalstof
21-06-2017 Is granulaat een afvalstof ? 
 
Wat betekent PM (PM10, PM2,5, PM1) ?
20-06-2017 Wat betekent PM (PM10, PM2,5, PM1) ?
 
Bouwafval van betonfabriek breken
19-06-2017 Is een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig indien je bouwafval van een betonfabriek gaat breken op de locatie waar de afvalstoffen zijn vrijgekomen ?

 
Welke zijn verplichte registraties op een mobiel recyclingproject ?
19-06-2017 Welke zijn verplichte registraties op een mobiel recyclingproject ?
 
Melden conform Besluit mobiel breken
19-06-2017 Volgens het Besluit mobiel breken dient het aanmelden van het mobiel puinbreken vijftien dagen voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden. Als projecten worden aangemeld met een termijn van drie maanden waarbinnen de werkzaamheden worden verricht (dit betekent niet dat er drie maanden wordt gebroken), dienen wij dan toch nog vijftien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding te doen ? Of is het dan voldoende om de werkzaamheden twee dagen voor aanvang aan te melden (herinnering of startsein) ?
 
Mag een mobiele breker teerhoudend asfalt breken ?
19-06-2017 Mag een mobiele breker teerhoudend asfalt breken ? 
 
Supplier Declared Value (SDV)
16-06-2017 Wat houdt de Supplier Declared Value (SDV) in ?
 
Cursus "monsterneming"
16-06-2017 Is een diploma van een cursus “Monsterneming” voldoende om ook monsters te nemen in het kader van een partijkeuring ? 
 
Toegestaan gehalte asbest
15-06-2017 Hoeveel asbest mag er in recyclinggranulaat zitten ?
 
Bekendmaking analyseresultaten verplicht ?
14-06-2017 Dient een producent van granulaat naast een certificaat ook analyseresultaten aan een afnemer bekend te maken ?
 
Minimaal aantal proeven KOMO + CE voor beton (NEN-EN 12620)
14-06-2017 

Wij leveren betongranulaten voor toepassing in beton conform BRL 2506-1.  Wij voldoen aan de essentiële eisen uit de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 12620. Wij werken dus "conform Europa" of CE. Dit verklaren wij middels een prestatieverklaring (DoP). Welke proeven dienen te worden uitgevoerd ?

 
Functie van laboratoriumproef korrelverdeling
13-06-2017 Wat is de functie van korrelverdeling ?
 
Functie van laboratoriumproef samenstelling
13-06-2017 Wat is de functie van de samenstellingsproef ?
 
Functie van laboratoriumproef vlakheidsindex
13-06-2017 Wat is de functie van vlakheidsindex ?
 
Functie van laboratoriumproef CBR
13-06-2017 Wat is de functie van CBR ?
 
Functie van laboratoriumproef LA-coëfficiënt
13-06-2017 Wat is de functie van LA-coëfficiënt ?
 
Functie van laboratoriumproef asbestaanwezigheid
13-06-2017 Wat is de functie van asbestaanwezigheid ?
 
Functie van laboratoriumproef anorganische componenten
13-06-2017 Wat is de functie van anorganische componenten ?
 
Functie van laboratoriumproef organische componenten
13-06-2017 Wat is de functie van organische componenten ?
 
Betekenis CE
12-06-2017 Wat betekent CE ?

 
Granulaatbank (www.granulaatbank.com)
23-09-2015 Hoe kan een aanbod van een partij recyclinggranulaat online worden geplaatst ? Wie kan er gebruik van maken ? Hoeveel bedragen de kosten ?
 
Nederlands granulaat naar Duitsland
8-04-2015 Kan BRL 2506-gecertificeerd recyclinggranulaat in Duitsland worden afgezet ?
 
Kennisgeving aan gemeenten
1-01-2014 Mogen gemeenten een eigen kennisgevingsformulier opstellen ? 
 
Mobiel versus vast
1-01-2014 Wat zijn de voordelen van "mobiel" breken ten opzichte van "vast" breken ?
 
Opslag van granulaat
1-01-2014 Mag je granulaat in een weiland, horende bij het mobiele puinbreekproject, opslaan ?
 
Mobiel breken "in directe nabijheid van"
1-01-2014 Waar mag mobiel worden gebroken tijdens wegenwerken indien de breker niet op de weg zelf kan staan ?
 
Optimaal gehalte slakken in hydraulisch menggranulaat
3-02-2010 Wat is het optimaal gehalte slakken in hydraulisch menggranulaat ?
 Bel of mail ons

  0402460115

info@mobilerecycling.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via